Tuesday, October 2, 2007

เทมาเส็ก
เทมาเส็ก (อังกฤษ: Temasek ; จีน: 淡马锡), หรือ 'เมืองทะเล' ในภาษาชวา (สะกด: Tumasik) น่าจะเคยเป็นชื่อของเมืองที่เคยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เป็นประเทศสิงคโปร์ในปัจจุบัน ชื่อนี้ถูกเปลี่ยนเป็น สิงคปุระ ('นครสิงโต' ในภาษาสันสกฤต) เมื่อราวตอนต้นของคริสต์ศตวรรษที่ 15
เมื่อตอนที่ โทมัส แสตมฟอร์ด ราฟเฟิล (en:Thomas Stamford Raffles) ชาวอังกฤษเดินทางมาถึงใน ค.ศ. 1819 พื้นที่นี้มีเพียงหมู่บ้านชาวประมงหนึ่งแห่ง ดังนั้นเราจึงไม่อาจกล่าวได้ว่า สิงคโปร์ในปัจจุบันและเทมาเส็กนั้นเป็นเมือง ๆ เดียวกัน แม้ว่ามันทั้งสองจะตั้งอยู่บนที่ที่เดียวกันก็ตาม
เทมาเส็ก โฮลดิ้ง หนึ่งในบริษัทลงทุนหลายแห่งของรัฐบาลสิงคโปร์ ตั้งชื่อตามชื่อเมืองเทมาเส็กนี้