Sunday, May 27, 2007

สยามกีฬารายวัน

สยามกีฬารายวัน เป็นหนังสือพิมพ์ที่เสนอข่าวสาร เกาะติดสถานการณ์ข่าวกีฬา รายงานข่าวกีฬา ผลการแข่งขันกีฬา ที่มียอดจำหน่ายสูงสุด ฉบับปฐมฤกษ์ วางจำหน่าย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2528
คอลัมนิสต์ ที่มีชื่อเสียงในยุคแรกๆ คือ เอกชัย นพจินดา หรือ ย.โย่ง (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) ซึ่งทำหน้าที่อ่านข่าวกีฬาให้กับสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ในช่วงนั้นด้วย ปัจจุบัน คอลัมนิสต์หลายคนได้ทำหน้าที่เป็นผู้บรรยายกีฬา หรือผู้ประกาศข่าวกีฬา เช่น สาธิต กรีกุล, เอกราช เก่งทุกทาง, วีรศักดิ์ นิลกลัด, อดิสรณ์ พึ่งยา