Monday, July 30, 2007

ภาษาฮังการี

ภาษาฮังการีเป็นภาษากลุ่มฟินโน-อูกริกที่พูดในประเทศฮังการีและในประเทศเพื่อนบ้านคือ โรมาเนีย สโลวาเกีย ยูเครน เซอร์เบียและมอนเตเนโกร โครเอเชีย ออสเตรีย และสโลวีเนีย (ทั้งหมดเป็นประเทศที่ฮังการีได้สูญเสีนดินแดนให้หลังสงครามโลกครั้งที่ 1) ชื่อภาษาฮังการีของภาษาฮังการีคือ magyar [ˈmɒɟɒr̪]
มีคนพูดภาษาฮังการีประมาณ 14.5 ล้านคน มี 10 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในฮังการี และมีชนพื้นเมืองฮังการี (magyarok) ประมาณ 1,434,377 คนที่อาศัยอยู่ในโรมาเนีย โดยมีประชากรชนกลุ่มน้อยมากทีสุดในพื้นที่แทรนซิลเวเนียของโรมาเนียหรือ แอร์เดลิ (Erdély) รวมถึงเขตฮาร์กิตา (Harghita หรือ Hargita) มูเรช (Mureş หรือ Maros) และโควาสนา (Covasna หรือ Kovászna)