Monday, July 23, 2007


สารบัญ
"เราจะมุ่งพัฒนาสินค้า ยึดมั่นคุณภาพ และบริการที่ดีตลอดไป"
กล่าวโดย วิเชียร ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ ผู้ก่อตั้งบริษัท หยั่นหว่อหยุ่น จำกัด


หยั่นหว่อหยุ่น
วิสัยทัศน์
นายวิเชียร ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ ตั้งบริษัท หยั่นหว่อหยุ่น จำกัด ในปี พ.ศ. 2525 เพื่อผลิตซีอิ๊ว ตราเด็กสมบูรณ์ออกวางตลาดเป็นครั้งแรก โดยใช้เทคนิคการผลิตซีอิ๊วที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ มีโรงงานที่ วัดไผ่เงิน
ด้วยความพยายาม วิริยะ อุตสาหะของ นายวิเชียร ตั้งสมบัติวิสิทธิ์ ทำให้ผลิตภัณฑ์ตราเด็กสมบูรณ์ ได้รับความนิยมทั่วประเทศ
เมื่อปริมาณความต้องการของ ผลิตภัณฑ์เด็กสมบูรณ์ เพิ่มมากขึ้น ทำให้ หยั่นหว่อหยุ่น ต้องขยายการผลิตและสร้างโรงงานใหม่ โดยปรับปรุงที่ตั้งโรงงานบริเวณ วัดไผ่เงิน ให้เป็นที่ตั้งสำนักงานและคลังสินค้า
ด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของคุณวิเชียรหยั่งรู้ความต้องการทางการตลาดมากขึ้น จึงได้สร้างโรงงาน 1 ที่ตำบลท่าจีน สมุทรสาคร บนเนื้อที่ 60 ไร่ ในปี พ.ศ. 2528 เพื่อรองรับความต้องการของผลิตภัณฑ์
และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน หยั่นหว่อหยุ่น ได้เริ่มใช้ระบบองค์กรตั้งแต่ปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมา และนำวิธีการทางการตลาดมาใช้
ผลิตภัณฑ์ หยั่นหว่อหยุ่น ส่งออกครั้งแรกในปี พ.ศ. 2529 และหนึ่งปีถัดมา ได้รับ เครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม จากกระทรวงอุตสาหกรรม
ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 หยั่นหว่อหยุ่น ตั้งโรงงาน 2 ขึ้น ซึ่งเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ล้ำสมัยการค้า

ซีอิ๊วขาว
ซอยหอยนางรม
เต้าเจี้ยว
ซีอิ๊วดำ