Friday, July 13, 2007อำเภอแม่สายเป็นอำเภอเหนือสุดของจังหวัดเชียงราย และเหนือสุดของประเทศไทย มีเขตแดนตอนเหนือติดกับประเทศพม่า และมีด่านชายแดนไทย-พม่า เรียกว่า "ด่านแม่สาย" สามารถผ่านด่านข้ามไปยังอำเภอท่าขี้เหล็กของพม่าได้

สารบัญ
แม่สายเมื่อ 60 ปีที่แล้ว เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ติดพรมแดนพม่าที่ท่าขี้เหล็ก เป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบ ไม่พลุกพล่านเช่นปัจจุบัน แต่เดิมบริเวณแม่สาย เป็นหมู่บ้านเวียงพานคำ (ภายหลังเพี้ยนเป็นเวียงพางคำ) เขตปกครองของ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้รับการยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอแม่สาย ขึ้นกับอำเภอแม่จัน ในปี 2481 ต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2493 ได้ยกฐานะเป็! นอำเภอแม่สาย โดยได้ทำการเปิดอาคารที่ว่าการอำเภอหลังแรก เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2494


อำเภอแม่สาย
ประวัติ
อำเภอแม่สายแบ่งเขตการปกครองย่อย เป็น 8 ตำบล และ 1 เทศบาลตำบล

เทศบาลตำบลแม่สาย
ตำบลแม่สาย
ตำบลเวียงพางคำ
ตำบลห้วยไคร้
ตำบลเกาะช้าง
ตำบลโป่งผา
ตำบลศรีเมืองชุม
ตำบลบ้านด้าย
ตำบลโป่งงาม
�
รูปภาพ